Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN POLATLAR Başkan
0212 521 81 00 D: 6528 dyalman@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Şeyda KARAN Üye
0212 521 81 00 D: 6518 sucar@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Özge İDRİSOĞLU Üye
0212 521 81 00 D: 6527 oidrisoglu@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi
* Yarı Zamanlı